Uczestnikami spotkania mogą zostać osoby reprezentujące podmioty/instytucje/organizacje z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego. Każda organizacja może zgłosić 2 osoby.

Udział uczestników w seminariach jest bezpłatny – zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz należy przesłać do 15 maja do godz. 14.00 na adres karolina.serewis@w-r.com.pl lub na numer fax.: 71 341 04 50.