Uczestnicy przez dwanaście godzin, od 8.00 do 20.00, rywalizować będą w kilku kategoriach wiekowych i tanecznych.

Celem konkursu jest wspieranie młodzieży i dzieci w doskonaleniu swojej pasji, popularyzacja wszelkich form tańca, a także promowanie samego miasta Jastrzębia w środowisku tancerzy całego kraju.