Na „Dni Dostępności Cyfrowej” składają się:

– Warsztaty wprowadzające techniki i strategie przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0., w dniu 23 maja 2015 r., (sobota), Miejsce: (CINIBA) Katowice ul. Bankowa 11 A (sala komputerowa), początek godzina 9.00;

– Seminarium „Dostępni Cyfrowo w Każdej Dziedzinie”, w dniu 25 maja 2015 r., (poniedziałek), Miejsce: (CINIBA) ul. Bankowa 11 A (sala dydaktyczna) początek godzina 9.00;

Celem „Dni Dostępności Cyfrowej” jest przybliżenie tematyki włączenia cyfrowego w aspektach społeczno-technologicznych. Wydarzenie skierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za dostępność i użyteczność informacji przekazywanej przez władze publiczne, III sektor oraz podmioty gospodarcze.

Uprzejmie proszę o potwierdzanie obecności mailowo na adres ibmrochen@gmail.com do dnia 22 maja 2015.