Dotacje otrzymają:

– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza” z Jastrzębia-Zdroju na realizację zadania pn. „Park Zdrojowy w technice reliefu”, kwota 1 940,00 zł,

– Stowarzyszenie „Projekt Dziesiątka” z Jastrzębia-Zdroju na realizację zadania pn. „W moim obiektywie” – poznajemy miejsca związane z księdzem profesorem Józefem Tischnerem i Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Roku Papieskim, kwota 1 978,00 zł,

– Klub Malucha Montessori „KOT” Spółdzielnia Socjalna z Jastrzębia-Zdroju na realizację zadania pn. „Przez sztukę do siebie”, kwota 3 050,00 zł,

– Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli z Jastrzębia-Zdroju na organizację zadania pn. Anioł i syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów – projekt edukacyjny z okazji „Roku Witkiewiczów”, kwota 1 850,00 zł.

Łącznie na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji przez organizacje pozarządowe przyznano kwotę w wysokości 8 818,00 złotych.