W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Jastrzębia-Zdroju, Zebrzydowic, Godowa, Karwiny, Petrovic oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Obecnie opracowywane jest porozumienie pięciu gmin w zakresie przygotowania wspólnego projektu dotyczącego rowerowych ścieżek transgranicznych. Mają one przebiegać przez Karwinę, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Godów i Petrovice.

Po uzyskaniu zgodny od kolei na dysponowanie gruntem i oszacowaniu kosztów zostanie przygotowany wspólny projekt pięciu partnerów ubiegający się o środki w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska.