Impreza odbędzie się 14 czerwca od godz. 11.00 na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Celem Targów Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja spółdzielni socjalnych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. Wszystko to będzie odbywało się w czasie, organizowanego przez Śląski Ogród Botaniczny, Światowego Dnia Środowiska, co znacznie urozmaici Targi, a także przyczyni się do większej promocji wydarzenia.
Targi Ekonomii Społecznej kierowane są przede wszystkim do osób związanych z tzw. III sektorem: przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, nauczycieli i wykładowców zajmujących się problematyką przedsiębiorczości społecznej, młodzieży, osób pracujących i bezrobotnych.
Udział w Targach Ekonomii Społecznej jest bezpłatny.
W programie zaplanowano m.in. : prezentacje podmiotów ekonomii społecznej jako możliwości zatrudnienia na rynku pracy, podsumowanie projektu pt. „SZANSA – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”, prezentację modelowych rozwiązań w obszarze partnerstwa organizacji pozarządowych oraz partnerstwa trójsektorowego (NGO, JST oraz biznesu), szereg warsztatów i aktywności edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa i prezentacji swojej działalności w formie stoiska w czasie trwania Targów Ekonomii Społecznej. Wszystkie chętne  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby i centra integracji społecznej zapraszamy do współpracy.
Aby potwierdzić swój udział w Targach Ekonomii Społecznej, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w załączeniu, na adres e-mail: owes@garr.pl.

Kontakt: Rafał Węgliński tel. 32  728 59 58
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca.
Uwaga:  Planowane jest spotkanie na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przed Targami, w celu określenia usytuowania poszczególnych stanowisk.