6 maja 2015 r. zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie powołania, ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rady Sportu.

Rada ma się składać z 15 członków powoływanych przez prezydenta, spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej.