Polscy i czescy urzędnicy podsumowali zrealizowane już inwestycje, a także rozmawiali o planach dalszej współpracy. Spotkanie w Domu Zdrojowym rozpoczęło się od powitania grupy roboczej przez Annę Hetman -prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój. Urzędnicy zwiedzili także halę widowisko-sportową, inwestycję powstałą w ramach RPO WSL 2007-2013. Grupa dyskutowała również o podniesieniu atrakcyjności turystycznej Jastrzębia, Karwiny i Hawierzowa.

Drugiego dnia członkowie grupy roboczej przeszli z parku przy ul. Żeromskiego, zrewitalizowanego w ramach projektu PL-CZ „Odwiedź sąsiada” do Domu Zdrojowego. W trakcie krótkiego spaceru zaprezentowano historię Jastrzębia-Zdroju oraz przedstawiono przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy EWT, Interreg IIIA i Phare CBC. Odbyła się prezentacja zadań już zrealizowanych i planowanego rozszerzenia projektu „Odwiedź sąsiada” oraz mikroprojektów: „Baw się i ucz”, „Uczymy się języka przez zabawę”, „Piknik w kurorcie”, „Historia węglem pisana”, „Ginąca twórczość plastyczna środowisk górniczych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju i Karwiny” i innych realizowanych przez miasto i jednostki podległe samorządowi lokalnemu. Grupa zwiedziła także Galerię Historii Miasta.

Podczas spotkania omówiono także wspólny wniosek o rewitalizację parków miejskich w Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie i Hawierzowie. Wszystkie te miasta partnerskie są już po przetargach na projektantów powyższych zadań. Obecnie trwa pisanie wspólnego projektu transgranicznego Interreg III A w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński.