Mimo że nie pobito rekordu frekwencji ani przebiegniętych kilometrów, to gołym okiem można było zauważyć wzrost formy uczestników VI Jastrzębskiego Testu Coopera. Świadczą o tym uzyskane wyniki, których 55% osiągnięto z maksymalną oceną. A co najważniejsze, podczas testu można było zauważyć całe rodziny, które właśnie w taki sposób spędziły piątkowe popołudnie.

Najlepsze wyniki wśród mężczyzn uzyskali Łukasz Tyniec i Roman Rajwa, którzy pokonali 3540m, a wśród kobiet Danuta Granica 2780m.

Kolejny test Coopera odbędzie się w październiku.