Ulica Frysztacka została przebudowana na odcinku 360 metrów. Zakres robót obejmował wykonanie 126 metrów kanalizacji deszczowej, odwodnienia w postaci rowu umocnionego i przepustów drogowych, a także przebudowę 106 metrów wodociągu. Oprócz tego wykonane zostały zjazdy do posesji i asfaltobetonowa nawierzchnia ulicy. Koszt prac wyniósł 700 tys. zł.

Z kolei na ulicy Gajowej drogowcy położyli nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku 640 metrów. Prace kosztowały 265 tys. zł.

Odbiór zadań nastąpi w przyszłym tygodniu.