Podstawowe informacje na temat wizyt studyjnych:

Grupa docelowa: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Czas trwania każdej wizyty: 1 dzień

Liczba uczestników każdej wizyty: 10

Zapewnione świadczenia: transport (z Katowic, Bielska-Białej, Rybnika lub Częstochowy), wyżywienie, ubezpieczenie, zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania odwiedzanych podmiotów połączone z ich zwiedzaniem.

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące wizyty studyjne:

I. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” w miejscowości Laliki.

Termin:

9 czerwca 2015 r.

Program wizyty – ZAZ Laliki

II. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Specyficzne modele spółdzielni socjalnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na starcie” z Toszka oraz FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej z Zabrza.

Terminy:
15 czerwca 2015 r.
10 lipca 2015 r.

Program wizyty – Spółdzielni „Fajnej” i „Wsparcie na starcie”

III. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Aktywne formy integracji społecznej stosowane przez CIS i KIS na przykładzie Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Terminy:

29 lipca 2015 r.

7 września 2015 r.

Program wizyty – CIS/KIS w Dąbrowie Górniczej

IV. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Wspieranie osób bezdomnych na przykładzie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu oraz Wspólnoty BETLEJEM w Jaworznie.

Terminy:

16 lipca 2015 r.

14 września 2015 r.

Program wizyty – Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu i Wspólnota BETLEJEM w Jaworznie

V. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Obywatel 60+ na przykładzie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów (CCAS) oraz Fundacji WIDZIALNIorg w Częstochowie.

Terminy:
27 maja 2015 r.
22 czerwca 2015 r.

Program wizyty – CCAS i Fundacji WIDZIALNIorg w Częstochowie

VI. Jednodniowe wizyty studyjne z przewodnim tematem Kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej (BSA).

Terminy:

29 czerwca 2015 r.
11 sierpnia 2015 r.

Program wizyty – BSA w Bielsku- Białej

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie http://es.rops-katowice.pl/wizyty-studyjne-rekrutacja-2

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych prosimy o wypełnienie formularza online zgodnie z instrukcją podaną w ogłoszeniu.

Rekrutacja jest prowadzona od 8 maja 2015 do wyczerpania wolnych miejsc.