Zadania realizowane będą w ramach rozszerzonego zakresu projektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”.

Promenada w Parku będzie miała nową podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z płyt piaskowca. Wykonane zostaną również nowe dwustronne schody żelbetowe z okładziną z piaskowca, okładzina muru, a także ścieżka pod murem. Oprócz tego zostanie zamontowanych osiem lamp oświetleniowych – wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.

Dydaktyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna przygotowana w polsko-czeskiej wersji językowej oraz opisująca ją dwujęzyczna publikacja wraz z wkładką o walorach przyrodniczych Karwiny, to kolejne przedsięwzięcie zaplanowane w jastrzębskim Parku Zdrojowym.

Zakres zadania obejmuje oznakowanie ścieżki przyrodniczej prowadzącej głównymi alejkami spacerowymi. Znajdzie się tutaj na przykład Ptasi zegar poszerzający wiedzę ornitologiczną, a także pojawią się tablice opisujące rzadko spotykane gatunki roślin, drzew i krzewów. Ponadto planujemy przygotowanie polsko-czeskiej tablicy informującej o historii Parku – wylicza prezydent Anna Hetman.

Ponieważ dydaktyczna ścieżka przyrodnicza prowadzona będzie parkowymi alejkami, to zamontowane zostaną tutaj dodatkowe ławki.

Ścieżka to kolejna polsko-czeska atrakcja w Parku Zdrojowym pokazująca jego walory przyrodnicze. Od wielu lat prowadzone są działania zmierzające do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz zmiany wizerunku miasta.

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 1,4 mln zł. Projekt w 85% jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Przekraczamy Granice.