Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji uroczystej Rady Miasta.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie Złotej Odznaki „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” Henrykowi Kapolowi.

4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6. Wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

7. Wykład dr Jarosława Makowskiego – „Wyzwania współczesnego samorządu”.

8. Wystąpienia zaproszonych gości.

9. Zakończenie obrad sesji.