27 maja – os. Pionierów, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 6,

29 maja – Ruptawa, godz. 18.00, Dom sołecki,

8 czerwca – os. Zofiówka, godz. 17.00, sala szkoleniowa nr 33 przy KWK Zofiówka,

10 czerwca – os. Górne i Dolne, godz. 17.00, Dom parafialny,

11 czerwca – Bzie, godz. 17.00, OSP Bzie,

15 czerwca – Moszczenica, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 16,

16 czerwca – os. Gwarków, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 9,

17 czerwca – os. 1000-lecia, godz. 17.00, Zespół Szkół nr 12.