Wybory odbędą się 31 maja w lokalu wyborczym w Dom Sołeckim w Ruptawie, ul. Cieszyńska 101, czynnym w godz. od 8.00 do 18.00.

Szczegółowe informacje