Na podstawie uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych w dniu 31 maja 2015r., w lokalu wyborczym mieszczącym się w Domu Sołeckim w Ruptawie odbyły się wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

W okręgu wyborczym nr 25 w Jastrzębiu-Zdroju wybrany został Grzegorz Sobocik.