Może to być walne zebrania, zarząd, komisja rewizyjna lub rada fundacji. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego (czyli od 31 grudnia 2014 r.). Zatwierdzenie sprawozdania dokonuje się poprzez podjęcie stosownej uchwały.  Następnie organizacja w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przekazuje dokument do Urzędu Skarbowego wraz z uchwałą zatwierdzającą. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego wysłania mija 10 lipca. W przypadku kiedy sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania
do Urzędu Skarbowego upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia.