Wszystkie organizacje pozarządowe uprasza się o wypełnienie załączonej poniżej ankiety. Organizacje, które znajdują się już w bazie, proszone są o sprawdzenie zgodności danych z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Równocześnie przypomina się o podaniu aktualnego adresu e-mail, który ułatwi kontakt z Państwa organizacją.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do 24 czerwca br. do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria pok. 020A, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, adres e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl.