W czerwcowym numerze można przeczytać m.in. o:

– strukturze i liczebności szwadronu ułanów biorącego udział w boju o Bożą Górę we wrześniu 1939 r.,

– analizie upublicznionych dokumentów o żołnierzach radzieckich walczących o ziemię jastrzębską wiosną 1945 r.,

– sylwetkach Stanisława Ździebły (1904-1985), Józefa Obracaja (1911-1943), ks. Jana Bolesława Fusska (1913-1974).

– jastrzębskiej artystce Janinie Nowakowskiej.

Kwartalnik jest bezpłatny. Można odebrać go w siedzibie GHM przy ul. Witczaka 4 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.30 bądź pobrać w wersji elektronicznej.