W tym roku myśl przewodnia festiwalu brzmiała: „Jan Paweł II – papież dialogu”. Przybyłych serdecznie przywitał gospodarz kościoła ksiądz proboszcz Antoni Pudlik i  dyrektor Zespołu Szkół Daria Gieroń.

Do udziału w festiwalu zgłosiło się aż dziewięć zespołów: dzieci z Przedszkola Publicznego nr 13 i 19, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4, dzieci z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, uczniowie z Zespołu Szkół nr 5, 9 i 10, zespół „Serduszka”, a także grupa dzieci i młodzieży – gospodarzy festiwalu. Tegoroczny koncert uświetnił występ zespołu „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej nr 12.

W trakcie festiwalu nie zabrakło wzruszeń wywołanych wspaniałym śpiewem uczestników. Ulubiona pieśń Jana Pawła II „Barka”, zaśpiewana przez wszystkich zebranych w kościele, zakończyła uroczystość. Przybyli otrzymali drobne upominki własnoręcznie przygotowane przez gospodarzy uroczystości.

Festiwal ten to wspaniała okazja eksponowania bezcennych wartości, kultywowania tego, co już dzisiaj powoli zostaje spychane na dalszy tor – radości z przebywania razem, integracji rówieśniczej, cieszenia z możliwości wspólnego śpiewu, a przede wszystkim propagowania myśli świętego Jana Pawła II.

inf. nad. Anna Chrabańska