Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje, oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty maja prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Wnioski o przyznanie nagrody zgłaszający mogą przesyłać wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres Biura Kapituły Konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markalskasie@riph.com.pl do 30 czerwca. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły można znaleźć na stronie www.slaskie.pl lub www.riph.com.pl