Likwidacja każdej szkoły jest procesem długotrwałym, usankcjonowanym prawnie, wymagającym opinii i powiadomienia wielu podmiotów. Ponadto muszą zaistnieć warunki i odpowiednie okoliczności, aby wdrożenie procedury likwidacji było w ogóle możliwe. Obecnie Zespół Szkół Handlowych działa na dotychczasowych zasadach, a do szkół wchodzących w skład ZSH prowadzona jest, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój