Spotkanie odbędzie się 16 czerwca w sali konferencyjnej firmy BLUEFORM przy ul. Armii Krajowej 25 lok. 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Tematyka warsztatów będzie obejmowała przede wszystkim zagadnienia związane z prezentacją systemu oraz tworzeniem i składaniem wniosku o dofinansowanie w LSI.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, udział w spotkaniu należy zgłosić e-mailowo do 12 czerwca na adres: acieslik@um.jastrzebie.pl podając imię i nazwisko oraz nazwę instytucji.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzał będzie przyjęcie zgłoszenia – zwrotnym e-mailem.