Stawka minimalna:

– dla PPH B położonego pod skrzyżowaniem al. Piłsudskiego, ul. Mazowieckiej i ul. Warszawskiej: 30 zł/m2 netto,

– dla PPH A położonego pod Rondem Centralnym: 10 zł/m2 netto,

– preferencyjna stawka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w PPH A, przez okres pierwszych 2 lat kształtuje na poziomie 50% stawki tj. 5 zł/m2 netto z możliwością dochodzenia przez Miasta Jastrzębie-Zdrój odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Szczegóły można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości lub pod nr telefonu: 32 47 87 016.