Nabór wniosków będzie się odbywał w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O dotację mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 30 roku życia spełniające warunki projektu zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą od 22 do 29 czerwca. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności prosimy o kontakt z Doradcami klienta przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 475 30 12 wew. 34.