Celem spotkania będzie odpowiedź na pytania:

– jak prowadzić kasę?

– jak wypełnić druki KP i KW?

– jak prowadzić Raport Kasowy?

– co to jest pogotowie kasowe?

– jakie są obowiązki i odpowiedzialność kasjera?

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca (czwartek) od godz. 16.00 do 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 12a i kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski).

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 17 czerwca na adres e-mail: iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub pod nr tel.: 32 471-95-55

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.