Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.


Kandydatów do prestiżowego tytułu Super Dyrektor mogą zgłaszać pracownicy szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, uczniowie i rodzice, a także pracownicy organu prowadzącego, kuratorium oświaty, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum pięcioletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.

Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w październiku 2015 r.


Zgłoszenia należy przysyłać do 30.06.2015 r.,
zgodnie z zasadamiregulaminem, które znajdą Państwo na stronie www. superdyrektor.pl


Nagrodą będzie prestiżowy tytuł
Super Dyrektor Szkoły lub Super Dyrektor Przedszkola.

Źródło: www.superdyrektor.pl