Zaproszenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy działają w organizacjach lub chcą zaangażować się w działalność organizacji pozarządowych.

CPON gwarantuje wysoki poziom merytoryczny wykładowców, wśród których znajdują się między innymi:

  • mec. dr Adam Bodnar, vice prezes Fundacji Helsińskiej,
  • prof. Maciej Szpunar, sędzia i rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – ETS.

Na seminariach omawiane będą następujące zagadnienia:

  • jak założyć organizację działającą na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami,
  • wykłady dotyczące systemu prawa krajowego i międzynarodowego – w szczególności metody skutecznego działania (litygacja strategiczna),
  • zasady tworzenia Ośrodków Niezależnego Życia z usługami m.in. Asystencji Osobistej.

Seminaria rozpoczną się jesienią 2015 r.

Udział w seminariach jest bezpłatny (4 weekendy – szkolenie, warsztaty, wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym w Warszawie).

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) należy przesłać pod adres: biuro.cpon@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających warunki. Nabór prowadzony będzie do 30 czerwca 2015 r. Grant FIO 2015


Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl