Nagrody wręczono 17 czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Grażyna Kuczera przyczyniła się m.in. do utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym okna życia, dając tym samym wyraz troski o życie ludzkie. Dzięki jej zaangażowaniu przeprowadzono na terenie szpitala termomodernizację, wprowadzono nowoczesne metody pozyskiwania energii cieplnej, rozpoczęto fazę przedinwestycyjną projektu „Polska cyfrowa”. Szpital z Grażyną Kuczerą na czele prowadzi szeroko zakrojoną działalność promującą zdrowie, włącza się w działalność charytatywną, sprawuje honorowy patronat nad rokrocznie organizowaną misją medyczną do Paragwaju. Dzięki aktywnej działalności Grażyny Kuczery Szpital otrzymał Śląską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacji Publicznych, wyróżnienie w ogólnopolskim projekcie Portrety Szpitali – Mapy Możliwości. Jednostka medyczna, którą zarządza laureatka tegorocznych Narcyzów od dwóch lat wykazuje w sprawozdaniach finansowych dodatni wynik. Grażyna Kuczera od 2004 roku aktywnie działa również jako wolontariusz niemedyczny w Hospicjum Domowym im. Ks. E. Dutkiewicza przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.

– Bardzo dziękuję członkom kapituły, oraz osobom, które mnie nominowały do tej nagrody. To dla mnie niezwykły honor otrzymać tak ważne w województwie śląskim wyróżnienie. Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości zastanawiałam się jakie przypadki doprowadziły mnie  w to miejsce. Miałam okazję sięgnąć wstecz pamięcią i muszę powiedzieć, że najważniejsi byli na mojej drodze ludzie. To dzięki nim dziś tutaj stoję, to oni towarzyszyli mi w drodze zawodowej i społecznej. Ta nagroda jest dla mnie ogromną mobilizacją do kolejnych realizacji, do kolejnych pomysłów – mówiła podczas gali Grażyna Kuczera.

Narcyz to prestiżowa nagroda przyznawana wybitnym przedstawicielkom świata biznesu, samorządu, a także paniom, które aktywnie angażują się w życie społeczne. Nagrody przyznawane są przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Laureatki wyłania kapituła złożona
z wybitnych postaci z całego regionu – naukowców, prezydentów miast i laureatki Narcyzów z lat ubiegłych. W tym roku kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród ośmiu najaktywniejszym Paniom.