22 czerwca – sołectwo Borynia i Skrzeczkowice, godz. 17.00, Dom Sołecki Borynia,

22 czerwca – os. Przyjaźń, godz. 17.00, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,

23 czerwca – os. Staszica, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 19,

24 czerwca – os. Chrobrego, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 20,

25 czerwca – sołectwo Szeroka, godz. 17.00, OSP Szeroka,

26 czerwca – os. Zdrój, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 4, s. 11,

29 czerwca – os. Morcinka, godz. 17.00, Gimnazjum nr 8,

30 czerwca – os. Złote Łany, godz. 17.00, Przedszkole nr 26.