Podczas uroczystej gali wręczono trenerom, zawodnikom i wszystkim osobom zasłużonym dla klubu pamiątkowe trofea. Życzenia pomyślności i kolejnych lat obfitujących w sukcesy złożyła na ręce prezesa Grzegorza Mosonia prezydent miasta Anna Hetman.

„Narodziny” klubu H20 datuje się na maj 2005 roku, kiedy to ówczesny ratownik w Zespole Szkół nr 6 Adam Koniarski w wolnym czasie uczył pływać dzieci uczęszczające na basen. Początkowo było ich dwanaścioro z roczników 1996-1998.

Za namową rodziców Adam Koniarski 16 sierpnia 2005 roku założył Sekcję Pływacką H2O Jastrzębie. Wtedy też wybrano władze sekcji. We wrześniu tego samego roku sekcja przeszła pełną rejestrację i rozpoczęła działalność w formie stowarzyszenia. – W obliczu wielu sukcesów sportowych, zmotywowani do coraz to nowych działań, postanowiliśmy podnieść rangę sekcji, zmieniając w 2012 roku statut i nazwę z Sekcji Pływackiej H2O Jastrzębie na Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój –wyjaśnia prezes klubu Grzegorz Mosoń.