Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości, jak również szanse i zagrożenia funkcjonowania komunikacji w mieście i 18 czerwca zapadła decyzja o opuszczeniu Związku. Tego dnia, realizując uchwałę Rady Miasta, wystosowałam też oświadczenie o wyjściu miasta z MZK. Myślę, że radni podejmując taką uchwałę, wiedzieli z jakimi wiąże się ona konsekwencjami. Moja decyzja jest absolutnie przemyślana i przeanalizowana – podkreśla Anna Hetman, prezydent miasta.

Obecnie władze miasta muszą zorganizować komunikację miejską na nowo. Jak zapewnia prezydent Anna Hetman, nie będzie przestoju w kursowaniu autobusów i od 1 stycznia komunikacja będzie sprawnie funkcjonowała. Każdy mieszkaniec będzie mógł dojechać do miejsca pracy, do szkoły czy do domu. Docelowo ma to być komunikacja bezpłatna dla mieszkańców.

Rozważamy kilka możliwości zorganizowania komunikacji autobusowej i tak naprawdę chyba każdy wariant jest korzystniejszy od obecnego – mówi Ryszard Rakoczy, zastępca prezydenta miasta.

W tym miejscu warto przypomnieć, że dotacja miasta do MZK wzrosła z 6,8 mln zł w 2010 roku do 12,8 mln zł w roku 2015.

Zgodnie ze statutem MZK każda gmina do 30 czerwca może wystąpić ze Związku. Stanowisko naszego miasta nie powinno być zaskoczeniem, bo często podkreślaliśmy swoje niezadowolenie i nie byliśmy w tym odosobnieni. Będziemy rozmawiać z sąsiednimi gminami na temat organizacji komunikacji ponadlokalnej, bo ważne jest, aby mieszkańcy mogli bez problemu poruszać się po regionie – zapewnia Ryszard Rakoczy.

W wyniku wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie wystąpienia miasta Jastrzębie-Zdrój z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zastępca prezydenta przesłał na ręce przewodniczącego Zgromadzenia MZK rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego zarządu MZK.