Do Urzędu Miasta wpłynęły 23 prace. Komisja konkursowa zadecydowała, że nie przyzna nagrody za I i II miejsce żadnej spośród ocenianych prac. Przyznano natomiast wyróżnienie. Trafiło ono do Aleksandry Mączki, uczennicy pierwszej klasy Tr w Zespole Szkół Handlowych.