Prace trwają od kilku dni i mają się zakończyć na początku lipca. Zakres robót obejmuje zerwanie starej kostki, uregulowanie zaniżeń, ułożenie chodnika i wymianę krawężników na granitowe. Koszt prac wynosi 153 tys. zł.

Robotników można też spotkać na ul.: Kondziołowiec i Ruchu Oporu, gdzie również trwają remonty chodników. Tutaj układana jest nawierzchnia z kostki brukowej wraz z wykonaniem pełnej podbudowy oraz wymianą krawężników i obrzeży. W następnej kolejności prace przeniosą się na ul.: Poznańską, Piastów, Bogoczowiec i Wiejską, a ich koszt to 118 tys. zł.