Prace rozpoczęły się w kwietniu 2014 roku i w pierwszej kolejności objęły budowę zatoki i przebudowę skrzyżowania z ul. prof. Ranoszka, następnie robotnicy przystąpili do budowy kanalizacji na odcinku od ul. prof. Ranoszka do rozebranego wiaduktu oraz wyremontowali odcinek do zjazdu do szkoły. W ostatnim etapie prace były prowadzone na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową do szkoły do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

Modernizacja wpłynie przede wszystkim na poprawę komfortu jazdy, a jest to droga, która wyprowadza ruch w kierunku Skrzyszowa i Szotkowic. Powinno też zwiększyć się bezpieczeństwo pieszych, co ma duże znaczenie, bo przy ulicy znajdują się m.in. szkoła i ośrodek zdrowia.

Koszt prac wyniósł 3,7 mln zł.