Chociaż tradycje harcerskie na ziemi jastrzębskiej sięgają okresu międzywojennego, to prawdziwy rozkwit nastąpił w latach 70. XX w., gdy Jastrzębie stało się dużym ośrodkiem przemysłowym. W 1971 r. utworzono Podhufiec ZHP, który już cztery lata później przekształcono w Hufiec. W ciągu czterech dekad przez jastrzębski Hufiec przewinęły się tysiące osób. Jubileusz jest doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku wszystkich, którzy w tym czasie współtworzyli życie harcerskie w mieście.

Na ekspozycji, zaaranżowanej na obóz harcerski, zobaczyć będzie można archiwalne fotografie, dokumenty, odznaki, mundury i ekwipunek jastrzębskich harcerzy. Organizatorzy częstować będą wszystkich zebranych grochówką z kotła.

Wystawa zorganizowana została przy współpracy Hufca ZHP w Jastrzębiu-Zdroju i potrwa do 24 sierpnia. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 501 476 574.