Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Informacja Prezydenta Miasta dot. obecnej sytuacji, a także koncepcji zorganizowania od 2016 roku zadania – lokalnego transportu zbiorowego.

4. Informacja prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

5. Informacja przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

6. Wystąpienie przedstawiciela związków zawodowych działających w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

7. Wystąpienia klubów radnych RM.

8. Dyskusja.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.