A wszystko to w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju, angażującego uczniów w podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoim środowisku lokalnym. Co roku najbardziej ekologiczne placówki w Polsce nagradzane są międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi. Program realizowany jest od 2001 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, od 2005 roku należy do sieci Eco-Schools zrzeszającej szkoły z 53 krajów świata.

Jako obszar wiodący działań ekologicznych wybraliśmy zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych. Naszym założeniem było wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły do celów dydaktycznych, przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. W związku z tym pozyskaliśmy od dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci teren pod uprawę ogródka ziołowo-warzywnego i zaplanowaliśmy działania na cały rok szkolny.

Uczniowie wraz z nauczycielami posadzili i pielęgnowali rośliny przez cały cykl ich wegetacji. Aby rośliny miały optymalne warunki do rozwoju, przygotowali naturalne nawozy i kompostowali odpady.

Wyhodowane zioła i warzywa wykorzystywali do przygotowania kanapek, herbatek, sałatek itp. Jednocześnie przez cały czas uczniowie pracowali nad pozyskiwaniem praktycznych informacji o właściwościach zdrowotnych ziół i warzyw w wyniku czego powstał „Poradnik zielarza”.

Oprócz zajęć w ogródku na terenie szkoły organizowano inne działania popularyzujące ekologiczny styl życia. Uczniowie wzięli między innymi udział w konkursie na projekt naklejki promującej oszczędzanie energii elektrycznej. Najlepsze zostały powielone i umieszczone w odpowiednich miejscach w szpitalu i szkole. Zorganizowaliśmy zbiórkę baterii i małych elektrośmieci, które zanieśliśmy do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKO MAR”.

W ramach obchodów Dnia Ziemi, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, zaprosiliśmy do naszej szkoły uczniów z zaprzyjaźnionych szkół, tj.: z SP nr 4, SP nr 15 i ZS nr 9 na warsztaty plastyczne z recyklingu, pt. „Śmieciosztuka”. Tego dnia odbył się także ekoquiz, który pozwolił na usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Impreza ta pokazała, że czasie wspólnej zabawy można się wiele nauczyć i zrozumieć konieczność ochrony Ziemi przed niszczącym działaniem człowieka.

Udział w projekcie dał nam możliwość przyczynienia się, choćby w małej skali, do poprawy najbliższego środowiska. Ponadto, był świetną okazją do integracji ze środowiskiem lokalnym oraz do kształtowania prawidłowych postaw na rzecz ekologii i zdrowego odżywiania.

A. Chrabańska, D. Myszor,

inf. nad. Ewa Guzy, Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci