Koncepcja ta została omówiona podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta.                                                                     

Prezentację zobaczyć można poniżej.