Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (za wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego czy specjalizację. Kandydatów na Nauczyciela Roku 2015 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę. Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się wprost przełożyć na punkty i procenty.

Dla kogo jest Konkurs?

Dla nauczycieli z pasją! Nie trzeba wysyłać sms-ów, ani maili. Osiągnięcia uczestników ocenia profesjonalne jury złożone ze specjalistów, którzy doskonale rozumieją, czym różni się praca w przedszkolu od przygotowania olimpijczyka. Nie trzeba wykazywać się osiągnięciami na miarę międzynarodowych konkursów, bo czasem większym sukcesem jest doprowadzenie do tego, że uczeń zda z klasy do klasy. Co, oczywiście nie znaczy, że praca z wybitnie uzdolnionymi uczniami jest łatwa i nie jest przez nas doceniana. Ale każdy, kto pracuje z dziećmi czy młodzieżą wie, że zaangażowania nauczyciela nie da się zmierzyć wyłącznie szkiełkiem i okiem…

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny stronie www.glos.pl.

Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2015”) najpóźniej do 18 września 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

Zwycięzcę Konkursu Nauczyciel Roku 2015 poznamy 13 października br., podczas Gali Finałowej, która – tradycyjnie już – odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie w przededniu Dnia Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

źródło: www.men.gov.pl