Wyremontowany został 550-metrowy odcinek chodnika przy ul. Pszczyńskiej. Zakres robót obejmował zerwanie starej kostki, uregulowanie zaniżeń, ułożenie chodnika i wymianę krawężników na granitowe. Koszt prac wyniósł 200 tys. zł.

W ramach pieniędzy z budżetu obywatelskiego wyremontowany został chodnik na os. 1000-lecia przy poczcie. Prace objęły wymianę krawężników, podbudowy oraz nawierzchni na kostkę brukową, a ich koszt wyniósł 13 tys. zł.

Wyremontowany został również 123-metrowy odcinek chodnika przy ul. Kusocińskiego. Tutaj także wymienione zostały krawężniki, podbudowa i nawierzchnia na kostkę. Remont kosztował 54 tys. zł, a pieniądze pochodziły z budżetu obywatelskiego.