Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.   Dofinansowanie  udzielane jest w formie pożyczki  preferencyjnej do 75% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej  zasobooszczędnej gospodarki" wynosi  1 000 mln złotych.

W ramach naboru  wniosków odbywającego się  w trybie ciągłym dany wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na dane przedsięwzięcie

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec-niskoemisyjnej-gospodarki/nabor-wnioskow-2015/

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej