W kulminacyjnym momencie pozbawionych energii elektrycznej było około 450 tys. klientów (głównie na obszarze województw dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego).

O skali żywiołu świadczą liczby:

– ponad 3000 zgłoszeń uszkodzonej infrastruktury

– ponad 90 uszkodzonych linii wysokiego i średniego napięcia

– ponad 700 zerwanych przewodów na sieci niskiego napięcia

– kilkadziesiąt złamanych i uszkodzonych słupów na liniach wysokich i średnich napięć

Szczególnie trudna sytuacja panowała w powiatach: bielskim, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim,  mikołowskim, tyskim, rybnickim, raciborskim, wodzisławskim i jastrzębskim. Prace przy usuwaniu zniszczeń sieci trwały do niedzieli 12 lipca.

W pierwszej kolejności koncentrowaliśmy się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym Klientom. Ponad 300 brygad energetycznych nieustannie pracowało przez ostatnie dni, by naprawić uszkodzoną sieć energetyczną i przywrócić zasilanie.

Pomimo dołożenia wszelkich starań i pracy naszych brygad przez 24 godziny na dobę nie do wszystkich Klientów udało się przywrócić zasilanie w wymaganym umową czasie. Wszystkich, których dotknęły wyłączenia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość ze względu na masową skalę zniszczeń sieci energetycznej przez siły natury.

Informujemy, że zgodnie z prawem, jeśli czas usuwania awarii przekroczył 24 godziny, Klientom TAURON Dystrybucja przysługuje bonifikata z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej. Aby taką bonifikatę uzyskać, prosimy o wypełnienie wniosku umieszczonego na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl i przesłanie na adres:

TAURON Obsługa Klienta

40-389 Katowice

ul. Lwowska 23

informacja nadesłana – Tauron