Od 13 lipca do wyczerpania środków prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji, o jaką można wnioskować, wynosi 18 000 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 11 (I piętro), tel. 32 4753012 wew. 34.

Z kolei od 27 lipca do 3 sierpnia PUP będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 18 000 zł. Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 11 (I piętro), tel. 32 4753012 wew. 34.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności proszone są o kontakt z doradcami klienta przed złożeniem wniosku. Treść ogłoszeń dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu www.pupjastrzebie.pl (Wydarzenia i aktualności).