Opłatę należy uregulować za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2015 roku w wysokości określonej w deklaracji, na indywidualny numer rachunku bankowego. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku pozostały bez zmian.