Oferta złożona została przez Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” z siedzibą przy ul. Śląskiej 95/9 w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. od 15 lipca może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.