W godzinach od 10.00 do 12.00 przechodniom serwowana będzie woda z dystrybutora, czyli tzw. zdroju ulicznego, z rozmaitymi dodatkami. Korzystanie z dystrybutora to doskonały sposób na orzeźwienie, zwłaszcza w upalne dni.

JZWiK S.A. kupuje wodę pitną głównie z Północnomorawskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrawie i jeszcze niewielką część z GPW w Katowicach. Czeska woda, która płynie w naszych kranach pochodzi ze źródeł rzek Ostrawicy i Murawki w Beskidzie Śląsko-Morawskim, uchodzących za jedne z najlepszych w Europie. Korzystamy z dwóch ujęć, które znajdują się ponad 500 m n.p.m. Zlewnia w 98% położona w lasach, została odseparowana od wpływu człowieka. Woda z tych terenów jest więc niemal krystaliczna, co sprawia, że praktycznie nie trzeba jej uzdatniać.

W piątkowe przedpołudnie będzie też można wypełnić ankiety dotyczące organizacji Dni Miasta oraz picia wody z kranu, a pracownicy Urzędu Miasta zaproszą na wspólne grillowanie, które odbędzie się 24 lipca w OWN-ie.