Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok,

– wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. A.Bożka,

– powołania Zespołu ds. wyboru ławników,

– zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.