Konkurs adresowany jest do administracji samorządu terytorialnego każdego szczebla, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji oraz społeczeństwa, mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
Jest to okazja do zapromowania swojej instytucji, firmy, organizacji, jako przyjaznej środowisku.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnienie, podejmowanych na każdym szczeblu zarządzania, inicjatyw na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Polsce. Podejmowane inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: Zgłoszenia.

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszona inicjatywa w ramach dwóch kategorii:

1) inicjatywy inwestycyjne, w tym:

– wysokoinwestycyjne (koszt realizacji powyżej 500 tys. zł)

– niskoinwestycyjne (koszt realizacji poniżej 500 tys. zł)

2) inicjatywy nieinwestycyjne

zrealizowane na obszarze Polski w terminie do 28 lutego 2015 roku.
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 30 września 2015 r. na adres: niskaemisja@mos.gov.pl

Wymagane załączniki:

Na przykład: dokumentacja zdjęciowa, plany, wizualizacje, dodatkowe materiały promocyjne, wycinki prasowe, prezentacja multimedialna zawierająca opis oraz dokumentację fotograficzną, która ukazuje zgłaszaną inicjatywę w aspekcie środowiskowym i społecznym, linki do strony nt. inicjatywy.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne na stronie http://www.aktywnidlapowietrza.pl/