Osoby pełnoletnie, chętne do oddawania krwi, muszą posiadać dokument tożsamości.